Witamy...

Serdecznie zapraszamy na nową stronę polskiej sekcji misji Berean Beacon:

https://bereanbeacon.org/pl/

 

Mamy nadzieję, że znajdziesz tu coś interesującego dla siebie i zechcesz pozostać na naszej stronie nieco dłużej. Naszym mottem są słowa z Dziejów Apostolskich 17,11: "[Berejczycy] przyjęli naukę z całą gorliwością i codziennie badali Pisma, czy istotnie tak jest".

Postawa Berejczyków jest godna naśladowania. Chcemy Cię zachęcić do wnikliwego studiowania tej niezwykłej Księgi. Uważamy, że powinna być  ona światłem na naszej drodze w duchu słów z Psalmu 119,105: "Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce". Jest to tym bardziej istotne, że przesłanie Biblii jest Ewangelią - Dobrą Nowiną - o wyzwoleniu z niewoli grzechu i śmierci przez zbawienne dzieło Jezusa Chrystusa.

Celem Misji Latarnia Berejska jest zwiastowanie dobrej nowiny o zbawieniu. (Ewangelii Pana Jezusa Chrystusa). Jej dyrektorem i założycielem jest Richard Bennett, były ksiądz rzymskokatolicki. Ufamy, że poszukujący katolicy dzięki umieszczonym na tych stronach artykułom, będą mogli odnaleźć prawdziwą Ewangelię Jezusa Chrystusa.
 


 

Richard Bennett

 

 

Drogi Gościu!

 

Słowo do katolików

Jeżeli jesteś katolikiem witam Cię szczególnie serdecznie. Z całym należnym szacunkiem dzielę się z Tobą, jako osoba stworzona na obraz Boży, zamieszczonymi tutaj pozycjami. Na początek, mam nadzieję, że zechcesz przeczytać moją historię jako księdza. Przez trzydzieści lat związany byłem z zakonem Dominikanów, z tego 22 jako ksiądz, stąd znany jest mi ból i rozterka, jakie towarzyszą katolikom poszukującym odpowiedzi na trudności jakie niesie z sobą bycie katolikiem. Jest nas wielu, którzy niegdyś jako księża, przechodziliśmy bardzo dramatyczne chwile, zanim doszliśmy do poznania biblijnej prawdy. Liczę, że w modlitwie zapragniesz zapoznać się bliżej z losami niektórych z nich.

Centralna pozycja, jaka zajmują sakramenty w katolicyzmie skłonila mnie do napisania artykułu zatytułowanego "Atrakcyjnosść chrztów, bierzmowania i ostatniego namaszczenia" . Temat papiestwa i jego analiza w świetle tekstu Mateusza 16, poruszone sa; w artykule zatytu?owanym "Cel i charakter papiestwa."

Najważniejszy temat jaki poruszam to zbawienie, jako Boża łaskawość w Chrystusie. Artykuł ten nosi tytuł: "Poznać Chrystusa Jezusa z Ewangelii".

Ważny temat przebaczenia i spowiedzi poruszony jest w artykule pt.: "Bliskie spotkania w konfesjonale."

Często proszono mnie, abym przedstawił w sposób jasny i prosty równice miedzy nauka Pisma Świętego a oficjalnym Magisterium Kosciola Rzymskokatolickiego. Sporza;dziłem zatem tabeleę, którą zatytułowałem "Słowo Twoje jest Prawdą". Tematy znajdują się w środku, po lewej stronie cytaty z Biblii przedstawiają naukę Pańską na dany temat, podczas gdy po prawej stronie znajduje się oficjalne nauczanie Kościoła. Dzięki temu możesz sam porównać nauczanie katolicyzmu z Pismem Świętym. Jest to dość obszerne porównanie, dlatego ważne jest, aby prosić Pana o Jego mądrość w Duchu Świętym by móc poznać Jego prawdę.

Jeśli pragniesz skontaktować się ze mną, możesz pisać po polsku na adres: matthew_wiersz(małpka)vp.pl

Wasz dzięki miłości i prawdzie Chrystusa Jezusa, 

Ryszard Bennett

Słowo do ewangelicznych chrześcijan

Serdecznie witam Cię na naszych stronach. Jeśli wolno mi zaproponować na początek lekturę artykłu: Pozyskiwanie katolików przez Ewangelię

Wielu z nas, byłych księży i zakonnic doszło do biblijnej wiary. Historie niektórych z nas zostały opublikowane w książce, która  jest dostepna w wersji internetowej. Chcialbym Cie prosic, abyś je przeczytal i wysłal te, które uważasz za najodpowiedniejsze do swoich katolickich przyjaciól.

Często proszono mnie, abym przedstawił w sposób jasny i prosty różnice miedzy nauka Pisma S'wie;tego a oficjalnym Magisterium Kościoła Rzymskokatolickiego. Sporządziłem więc tabelę, którą zatytułowałem: "Słowo Twoje jest Prawdą". Tematy znajduja; się w środku, po lewej stronie cytaty z Biblii przedstawiają naukę Pańską na dany temat, podczas gdy po prawej stronie znajduje się oficjalne nauczanie Kościoła. Celem tabeli jest wezwanie katolików do porównania katolicyzmu z Pismem Świętym. Ponieważ podstawowe różnice pomiędzy katolicyzmem a Pismem Świętym są jaskrawo widoczne, proszę o rozumne i pełne współczucia korzystanie z tych informacji, prosząc Pana o Jego mądrość w Duchu Świętym.

Centralna pozycja jaką zajmują sakramenty w katolicyzmie nakłoniła mnie do napisania artykułu o atrakcyjnosci chrztów, bierzmowania i ostatniego namaszczenia.

Temat papiestwa i jego analiza w świetle tekstu Mateusza 16, poruszone są w artykule zatytułowanym "Charakter i cel papiestwa."

Najważniejszy temat na jaki wypowiadam sie; to zbawienie jako Boża łaskawos'c' w Chrystusie. Jemu poświęcony jest artykuł: Poznać Chrystusa Jezusa z Ewangelii. Niech posłuży on jako pomoc przy codziennych kontaktach z katolikami.

Temat spowiedzi poruszony jest w artykule pt.: " Bliskie spotkania w konfesjonale ."

Rocznica 25 lecia pontyfikatu papieza skłonila mnie do podsumowania dorobku papieza JPII.

Niepokojące zjawiska bałwochwalstwa, jakie wkrada się do liberalnych kościołów chrześcijańskich skłoniło mnie do napisania artykułu na ten temat.

Liczę, że będziesz prosić Pana o współczucie i troskę o los katolików wykorzystując niniejsze materiały; że miłując ich dusze zechcesz przesłać im niektóre z naszych artykułów.

Wasz w prawdzie i lasce Chrystusa Jezusa,


Ryszard Bennett


6.04.2020 // jaabes.webd.pl/bereanbeacon